Helse- og mestringssenteret er organisert som en avdeling med tilsammen 40 enerom. Vi er inndelt i grupper etter himmelretningene, nord, vest, sør og øst.

Det jobber sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter på alle avdelingene. Alle pasientene har enerom med eget bad.

Service og støtte funksjoner vi har her er frisør, kjøkken, gledesspreder, laboratorie - merkantil og vaktmestertjenester.

Vi har tett samarbeid med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Sykehjemlege er til stedet på hverdager.

Målsetting

 • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsingsområder.
 • Pådriver for videreutvikling av praksistilbud til elever, lærlinger og studenter.
 • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte.
 • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse- og omsorgstjenesten.

Avdeling nord og vest

Avdeling nord består av 10 somatiske langtidsplasser. Her er det fokus på å gi den enkelte pasient nødvendig helsehjelp og oppfølging samtidig som det skal være et godt sted å bo.

Avdeling vest har 8 korttidsplasser hvorav fire er lindrende plasser. Vårt mål er at vi skal ha god kompetanse på lindrende pleie og omsorg. Vi har fokus på hverdagsmestring og gode pasientforløp.

Vi er på jobb for at våre pasienter skal ha en best mulig hverdag ut i fra de ressursene vi har. Individualitet er et nøkkelord. Vårt mål er at oppholdet hos oss skal bli en god opplevelse.

Vi er opptatt av å ha et godt arbeidsmiljø, og vi har noen nærværsfaktorer som er viktige for oss:

 • God kommunikasjon
 • God sjøl – ledelse
 • Fokus på løsninger, ikke hindringer
 • Mestre arbeidsoppgaver = trivsel
 • Positivitet
 • Mindre aleneansvar
 • Gode holdninger

Avdeling sør og øst

Avdeling Øst er en korttidsavdeling med 10 korttidsplasser. Pasientene er en sammensatt gruppe med ulike diagnoser og pleiebehov.

Avdeling Sør er en kortidsavdeling med 12 korttidsplasser der noen av disse er forbeholdt rehabiliteringspasienter med tverrfaglig fokus.

På begge avdelingene er det dyktige sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og ufaglærte vikarer som gjør en innsats for at våre pasienter skal ha et godt opphold hos oss.

På våre grupper har vi fokus på hva som er dine mål for oppholdet og hva som er viktig for deg nå. Dette for å skape gode pasientforløp og gode overganger mellom de ulike tjenestene vi har i kommunen.

Gledesspreder

Vi har ansatt gledesspreder / aktivitør i 100% stilling, som legger til rette for ulike kreative aktiviteter for våre pasienter, både individuelt og i gruppe. Formålet er å vedlikeholde eller bedre pasientens funksjoner og skape opplevelse av mestring, trivsel og glede . Blant annet arrangeres det jevnlig stoltrim og "ruslevenn" for pasienter på senteret. 

Vi jobber sammen for åpenhet, trygghet og mangfold. Alle skal kunne delta på sin egen måte.

Vi har også en flott sansehage som brukes daglig. Pårørende og andre besøkende oppfordres til å benytte hagen for hyggelig avkobling.

Ved innleggelse

Kort tid etter innleggelse vil du få tilbud om en målsamtale. I målsamtalen utarbeider vi mål for oppholdet og hva som er viktig for deg. Hvis du ønsker det, kan du ta med deg pårærende til denne samtalen. Vi ønsker å etablere et godt samarbeid med pårørende.

Utstyr du skal ha med deg

 • Hjelpemidler
 • Toalettsaker
 • Innesko og utesko
 • Klær til utebruk og innebruk.

Måltider

Det serveres fire hovedmåltider daglig. I tillegg tilbys mellommåltider etter behov og ønske.

 • Frokost rundt kl 09:00
 • Lunsj  rundt  kl 13:00
 • Middag rundt kl 16:00
 • Kveldsmat rundt kl 19:00

Røyking foregår ute. Senteret har trådløst nettverk.