Seksjonering er å dele en eiendom slik at eierne får enerett til å bruke bestemte deler av eiendommen. En seksjonert eiendom er et sameie. Reseksjonering er å endre på en allerede seksjonert eiendom.

En seksjonert eiendom er et sameie. Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger og næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene. Dersom eiendommen kan deles i hver sin fysiske del, anbefaler vi fradeling fremfor seksjonering. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er usikker på om seksjonering er egnet for din eiendom.

Slik søker du?

Søknad skal følge med plantegninger av alle etasjer med avgrensing for hver seksjon. Bruken av hvert rom skal være tydelig angitt på tegningene. I tillegg skal situasjonsplan og vedtekter alltid legges ved. Når noen signerer begjæringsskjemaet på vegne av hjemmelshaver vil det være behov for en fullmakt, eller hvis det er pant på eiendommen kan det være behov for et samtykke.

Søknad om seksjonering (PDF, 1MB)

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for seksjonering

Dersom man ønsker en permanent oppdeling av utearealet i sameiet, må det rekvireres i tillegg oppmålingsforretning i eget skjema (PDF, 994KB).

Søknad om reseksjonering (PDF, 898KB)

Veiledning til utfylling av søknadsskjema for reseksjonering

Søknaden skal sendes Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange. Søknad med vedlegg skal sendes kommunen i tre eksemplarer.

Saksgang og behandlingstid

  1. Kommunen kontrollerer at mottatt søknad om seksjonering/reseksjonering fullfører vilkårene for seksjonering.
  2. Ved retting av søknaden etter § 12 første ledd løper fristen fra kommunen har mottatt en rettet søknad.
  3. Saksbehandling etter Eierseksjonsloven § 14 kan ta opptil 12 uker.

Hva koster det?