Tilbudet er gratis og gjelder for ungdom mellom 13 og 25 år, som bor eller oppholder seg i Stange kommune. Vi har åpent tirsdager kl. 16-18. Stengt i skolens ferier. 

Ved behov kan vi hjelpe deg videre i hjelpeapparatet og vi samarbeider med andre instanser når det er nødvendig. Vi har taushetsplikt.

Ønsker du time kan du kontakte helsesykepleier på 917 42 050 eller Stange helsestasjon på 477 90 711. Ved akutt sykdom må du henvende deg til fastlege eller til Hedmarken Interkommunale Legevakt, tlf. 116 117.

 • prevensjon
 • seksuelt overførbare infeksjoner
 • graviditet/abort
 • kropp og selvfølelse
 • forhold til venner, familie/kjæreste
 • angst, nedstemthet, spiseproblematikk
 • rusproblematikk
 • ...eller det du ønsker å snakke om

 • seksuelt overførbare infeksjoner
 • graviditet
 • rus etter avtale

 

Her møter du

Anne Lise Nilssen
Helsesykepleier Anne Lise
47790711

Nena
Lege Nena