Ved akutt sykdom henvend deg til fastlege eller til Hedmarken legevakt, tlf. 116117. Bor du på hybel i kommunen, kan du komme for å få en vurdering av helsetilstanden og hvorvidt du må oppsøke annen helsehjelp.

Vi kan hjelpe deg videre i hjelpeapparatet og samarbeider med andre instanser når det er nødvendig. Vi har taushetsplikt. Vårt tilbud er gratis for ungdom som bor eller oppholder seg i Stange kommune.

 • prevensjon
 • seksuelt overførbare infeksjoner
 • graviditet/abort
 • kropp og selvfølelse
 • forhold til venner, familie/kjæreste
 • angst, nedstemthet, spiseproblematikk
 • rusproblematikk
 • ...eller det du ønsker å snakke om

 • seksuelt overførbare infeksjoner
 • graviditet
 • rus etter avtale

 

Her møter du

Anne Lise Nilssen
Helsesykepleier Anne Lise
91742050

Nena
Lege Nena

Unn Therese
Jordmor Unn-Therese
94018540