I samarbeid med Stangehallen har Stangehjelpa treningtilbud i grupper, tilrettelagt for mennesker med psykiske helseplager. 

Nye deltakere vil få en informasjonssamtale og omvisning i hallen. Treningstilbudet er gratis, og det er ingen antallsbegrensning. Ta på eller ha med treningstøy og drikke!

Tidspunkt og innhold

  • Tirsdager 12.30-13.30 Ulike aktiviteter i sal
  • Torsdager 12.30-13.30 Gruppetrening i sal med terapiball

På tirsdager er fysioterapeut Ida Kulstad ansvarlig for opplegget. Reidar Thorsrud er med som trygghetsperson fra Stangehjelpa. Da varmer vi opp i Stangehallen med gåtrening. Vi spiller badminton, sykler på spinning sykler og vi avslutter med sirkeltrening på et treningsrom med ulike øvelser.

På torsdager er fysioterapeut Ranveig Harkinn ansvarlig for opplegget. Trine Lodgaard er med som trygghetsperson fra Stangehjelpa. Denne dagen er det styrketrening med terapiball i et treningsrom.