Ottestad svømmehall

Tilbud for hele befolkningen

Svømmehallens primærfunksjon er svømmeopplæring i grunnskolen for to barneskoler og en ungdomsskole, og er også tilrettelagt for personer med nedsatt funksjonsevne. Svømmehallen er også et tilbud for befolkningen generelt. 

Svømmehallen følger skoleruta, og holder stengt i ferier.

I hallen er det 2 basseng: treningsbasseng på 25×12,5m og terapibasseng på 12,5×8,5m. Terapibassenget kan på enkelte tidspunkt være utleid til grupper.

Gruppetrening i terapibasseng

Ottestad svømmehall er ett sted for aktivitetsglede og mestring. For din egen og andres sikkerhet er det viktig å sette seg inn i og respektere reglene som gjelder i badet. Om det er noe du er usikker på, er det bare å spørre en av våre ansatte.

Gruppetrening i terapibasseng - sikkerhetsregler

Driftes av Stangehallen

Stangehallen administrerer driften av bassenget og har en oversikt over utleie av terapibassenget

Dybden i hovedbassenget er 1,1 til 2 meter. Bygningen får et areal på omkring 2 900 kvadratmeter.

Ottestad svømmehall er ett sted for aktivitetsglede og mestring. For din egen og andres sikkerhet er det viktig å sette seg inn i og respektere reglene som gjelder i badet. Om det er noe du er usikker på, er det bare å spørre en av våre ansatte.

Barn under 12 år

 • Du må være minst 12 år og svømmedyktig for å gå alene i Ottestad svømmehall.
 • Barn under 12 år må ha følge av en svømmedyktig badende voksen over 18 år. Det er ikke tillatt å ha ansvar for barn fra kanten eller som tilskuer, du må være med som badende.
 • Den badende voksenpersonen kan ha ansvar for inntil tre barn under 12 år som ikke er svømmedyktige.
 • Barn under skolepliktig alder kan følge foreldre eller foresatte i deres garderobe.

De viktigste sikkerhetsreglene er

 • All bading skjer på eget ansvar.
 • Barn under 12 år som ikke er svømmedyktige skal være i følge med en badende voksen over 18 år.
 • Det er forbudt å bruke dykkemaske eller svømmebriller med glass. Kun med plastmaterialet.
 • Alle som oppholder seg i anlegget må rette seg etter badevaktens anvisning.
 • Kun godkjent badetøy er akseptabelt til bading.
 • Bading med åpne sår eller plaster er ikke tillatt.

Øvrige sikkerhetstiltak

 • Gulvet kan være glatt, og det er ikke tillatt å løpe i dusj- og bassengområder! Små barn anbefales å bruke badesokker.
 • Du må aldri trekke noen under vann, hoppe eller stupe på noen som oppholder seg i bassenget.
 • Hopping og stuping skal kun foregå ved kortenden i hovedbassenget i organsisdert aktivitet med ansvarlig voksen til stede. Kun en stuper/hopper om gangen. Stuping og hopping i terapibassenget er ikke tillatt.
 • Gjenstander (som for eksempel glass, nåler, plaster, vatt og tyggegummi) som kan medføre skade på personer og anlegg, må ikke tas med inn i anlegget.
 • Svømmebriller og dykkemaske må være av plastmaterialet. Store badeleker kan ikke brukes i bassengene. Snorkel og svømmeføtter kan benyttes ved svømmetrening.
 • Kamera og mobiltelefoner er ikke tillatt i garderobe, dusj eller i svømmehallen.
 • Personlig hygiene som barbering, negleklipping eller liknende skal ikke forekomme i garderobeområdet.
 • Barnevogner settes på anvist plass. Ta kontakt med de ansatte.
 • Pass på dine eiendeler! Ottestad svømmehall er ikke ansvarlig for bortkommende gjenstander. Gjenglemte klær tas vare på inntil to uker. Etter dette blir de gitt til veldedige organisasjoner. Øvrig verdifullt hittegods blir lagt i resepsjonen. Etter en måned blir hittegodset levert til politiet.
 • Røyk, snus og tyggegummi er strengt forbudt!
 • Alle former for rusmidler er strengt forbudt og vil medføre bortvisning.
 • Det er ikke tillatt med medbrakt mat og drikke. Rent vann i medbrakt vannflaske av plast er godkjent.

Solceller gir strøm

Svømmebasseng har et helt annet energibehov enn andre idrettshaller. Det kreves mye energi for å varme opp de to bassengene. I tillegg skal det opprettholdes høy innetemperatur, i kombinasjon med stort forbruk av varmtvann og fordampning fra svømmebasseng. Den nye svømmehallen i Ottestad blir dekket av solcellepaneler på taket som vil bidra til energisparing. Varme i vannet skal også utvinnes fra basseng og dusjer. 

Den nye svømmehallen er plassert mellom Ottestadhallen og Ottestad ungdomsskole. Arbeidene er utført som en totalentreprise hvor firmaet Multi-Bygg AS var totalentreprenør.