Kirker i Stange

I Norge står kirkene i en særstilling som kulturminner, og utgjør en sentral del av den norske kulturarven. De forteller om opptil 1000 års kulturhistorie og viser det ypperste nasjonen har produsert innen arkitektur, kunst og håndverk.

Ottestad kirke

Ottestad kirke ble innviet 17. januar 1731. Sokneprest, senere biskop Niels Dorph foretok vigslingen av Ottestad kirke. Den er bygget i tømmer  som er bordkledd og er en korskirke.

Modell for kirken er Christiania kirke ” vår frelsers kirke” i mindre format. Altertavle og annet inventar ble flyttet over fra gammelkirken. Kirkens navn er Tabor og som er festet til en tavle over hovedinngangen. Tabor er navnet på fjellet der Jesus ble forklaret for sine disipler. Tabor – der Peter spontant utbrøt:” Herre det er godt at vi er her.” 250-årsjubileet ble feiret i 1981 i forvissning om at Ottestad kirken fortsatt må være forklarelsens berg for menigheten. I 1870 årene fikk kirken ovner.

De byggetekniske arbeider har senere vesentlig bestått av vedlikehold og restaurering. I 1959/60 ble det foretatt en omfattende restaurering av kirken innvendig og av inventaret. Det innvendige panelet ble fjernet og 1700-tallets tømmervegger kom fram. Tømmerveggene ble malt og kirken fikk nye benker. Prekestolen er skåret av Lars Pinnerud i 1731. Altertavlen ble i 1961 ført tilbake til opprinnelig skikkelse. Den er fra første halvdel av 1600 tallet og skal opprinnelig være laget av Nils Snekker og Nils Lauritzen Maler.

Romedal kirke

Nåværende Romedal kirke er bygd i 1887 og innviet 23. november. Den gamle kirken, Peterskirken, var fra ca. 1250. Om det har ligget kirke her før vet man ikke. Peterskirken ble revet i 1886 og nåværende Romedal kirke ble bygget på samme sted. Plasseringen var antagelig bestemt av at her var det beste vadestedet over Starelva (Rauma). Kirken ble innvidd av biskop Arnoldus Hille.

Formann i byggekomiteen var Lars Busvold, arkitekt var Schusseler fra Hamar og kirken ble bygget av byggmester Schussler fra Kongsvinger. Sokneprest Gedde gav nye altertavle, Tiedemanns altermaleri fra Tyristrand kirke som framstiller Kristi Himmelfart.

Fra 1965 står den gamle altertavlen fra 1675, skåret av Johannes Larsen Skraastad, i kirken. Prekestolen som også er fra 1675 og skåret av Johannes Larsen Skraastad kom på plass samtidig. 

Kirken ble pusset opp utvendig i 1957/58 og innvendig i 1963/65.

Stange kirke

Stange kirke er en av våre eldste middelalderkirker og ligger i det grøderike kulturlandskapet opp for Mjøsa i det gamle Skaun. Kirken omtales alt i 1225 i Håkon Håkonsens saga. Arkeologiske utgravninger i 1986 viste at det har stått en eldre steinkirke på samme sted. Utvidelsen mot nord ”Nykirken” ble bygd i 1703.

En brann i 1620 ødela alt treverk og skadet inngangsportalen. Inventar, tak og tårn er fra etter brannen. Sakristiet er bygget i 1320.

Stange kirke er blitt landskjent gjennom Harriet Backers malerier ” Barndåp ” og ”Altergang ”. Hun var venninne med prost Kiellands søster og var gjest i prestegården mens hun malte sine kirkemotiver i 1899-1903.

Strandlykkja kirke

Strandlykkja kirke ble innviet 12. august 1915. Berte Marie Strandløkken som eide Strandløkken gård, gav tomt til kirke og kirkegård. Direktør Wefring ved Sanderud sykehus ble formann for byggekomiteen. 

Biskop Chr. Bruun foretok innvielsen av kapellet, som det het den gangen. Ved innvielsen hadde kapellet et lite husorgel, senere gav Berte Marie Strandløkken kr. 2.000,- til nytt orgel. Senere fikk kapellet en altertavle laget av Godager og Ree som gave fra dem. Muren ble oppført av Ole Bråthen, Espa og bygget som var kalkulert til kr. 10.000,- ble reist av Ole Engen og hans sønn Ivar Engen fra Ottestad.

Tangen kirke

Tangen kirke, skogbygdkatedralen, ble innviet 9. august 1861. Det var en gledens dag i Tangen, en dag da håp og ønsker og arbeid for egen kirke var blitt en realitet. Kirken ble innviet av prosten i Vang, Poul Winsnes etter biskopelig påbud. Tangen kirke er bygget av laftet tømmer i form av en oktogen – åttekant – med tilbygg for kor og våpenhus. Noe senere ble kirken panelt utvendig og innvendig med stående panel. Tangen kirke av 1861 er ikke stedets første kirke. ”Røde bok” omtaler Vika sokn med kirke opp mot 1600-tallet. I Håkon Håkonsens saga står Stange omtalt som en bygd ”tettsatt med kirker og gode garder.”

Arkitekt Christian Henrik Grosch har tegnet kirken og byggmester Hans Gulbrandsen Røisi har bygd Tangen kirke. Berte og Jon Grimerud gav gården sin til menigheten til byggegrunn for kirke og skole og til bolig for lærer.

Vallset kirke

Vallset kirke ble innviet 25. september 1850 av biskop av Oslobispen Arup. Kirken er bygget i tømmer, har bordkledning utvendig og er en korskirke. Det har stått en kirke på samme tomt tidligere. Den var bygget av tre og hadde også navnet Tomte kirke. Gamlekirken som var for liten ble revet for å gi plass til en ny kirke. Inventaret ble tatt vare på og plassert på loftet i den nye kirken. Da arbeidet med restaureringen av kirken til 100-årsjubileet i 1950 ble satt i gang kom prekestolen fra 1686 , altertavlen fra 1721 og 20 minnetavler alt gitt av bygdefolket på plass i kirken. Ved visitasen i 1961 kom madonnaen, jomfru Maria med barnet og diakonen St. Laurentius, begge  antakelig skåret på 1200 tallet, endelig på plass. I 2000 feiret Vallset kirke sitt 150-årsjubileum en hel uke til ende, 22.-29.oktober.

Vallsetingene setter pris på kirken sin og viste det ved å samle inn betydelige summer og ved å legge ned mange dugnadstimer. Gulvene ble slipt og lakket, nye stoler erstatter de fremste benkene, benkene malt, døpefonten restaurert, ny gulvløper skaffet til veie, orgelet ble restaurert og spillepulten flyttet, de gamle lampene i kirken ble bygd om til praktfulle lysekroner, kirkemuren pusset opp, parkeringsområdet fikk ny belysning  m.m. Nyanskaffelser, arbeid og dugnad er beregnet til ca. 1,5 millioner kr.

Utvandrerkirken

Utvandrerkirken er en vesentlig del av Norsk utvandrermuseum ved Åkershagan i Stange kommune, like sør for Åkersvika i Stange kommune.

Kirken er Oak Ridge Lutheran Church, som stod utenfor byen Houston i Minnesota og ble bygget i 1896 av nordmannen Ole Haraldsen. Opprinnelig plassering var 30 km vest for elven Mississippi og 25 km fra grensen til Iowa, og kirken ble valgt ut av direktør Knut Djupedal på hans reise i området i 1992, i samarbeid med Darrell Henning. Den ble overdratt til museet av «The Oak Ridge Cemetery Association».  Kirken er flyttet fra USA og gjenreist i Stange.

Kirken er en tømret langkirke som måler ca. 18 meter ganger 8 meter og har et 20 meter høyt tårn. Skipet er rektangulært, koret er nærmest rektangulært, men med hjørnene kuttet 45 grader, og det er sakristitilbygg på nordsiden av koret.

Alterringen, alteret, prekestolen og vinduene kommer fra en eldre kirke oppført ved Highland Prairie, Minnesota, i 1865. Kirken var i bruk fra 1896 til 1967, ifølge museets nettsted. Det sies at menigheten ble grunnlagt av åtte familier og på det meste talte 75 medlemmer. Kirkegården ble holdt i hevd selv etter at menigheten ble nedlagt. Museets nettsted har flere opplysninger om bygget.