Drikkevann

I Stange kommune er du sikret en god vannforsyning med tilfredsstillende trykk ved normalt vannforbruk. Vårt vannforsyningssystem skal dekke det normale forbruket til husholdning, offentlige formål, industri og annen næring. Skulle det bli overforbruk, f.eks at alle vanner gressplenen samtidig i utsatte områder, så kan trykket i ledningsnettet bli noe redusert. Spesielt i de høyereliggende områdene kan man merke at trykket reduseres. 

 
Rent vann

Vi foretar regelmessige tester av drikkevannet for å sikre at det holder høy kvalitet og er trygt å drikke. Det er mange ulike parametre man ser etter ved testingen. Man sjekker blant annet lukt, smak, farge, hardhet, kalsiumsnivå, ph-verdi, bakterieinnhold, kimtall, klor med mer. Prøvene sendes til laboratorium og vi utfører tiltak dersom noen av målingene ikke tilfredsstiller de krav vi har på drikkevannet. Disse kravene finnes i Drikkevannsforskriften