Ekstra bostøtte til strømutgifter (strømstøtte)

Høyere satser og strømstøtte blir videreført i 2023. De midlertidige høye satsene for bostøtte blir videreført t.o.m. juni 2023. Det blir også gitt støtte til høye strømutgifter t.o.m. april 2023. Det er bare de som får utbetaling av bostøtte som får strømstøtte. Har du for høy inntekt til å få bostøtte, får du ikke strømstøtte.

Sjekk om du kan få bostøtte 

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte 

Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Søk bostøtte

Meld fra om endringer 

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage på vedtak om bostøtte 

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.   

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no. Du kan også henvende deg til servicesenteret i rådhuset for å få hjelp og veiledning.