Planen ble vedtatt av kommunestyret i Stange den 22. mai 2019.

I tråd med anbefalingene i planen er det opprettet en kommunal veterankontakt som kan kontaktes ved behov for kommunal bistand relatert til utfordringer og ettervirkninger av tjenesten, for den berørte og pårørende.

Veterankontakten har selv erfaring fra internasjonale operasjoner og har god kunnskap om det kommunale tjenestetilbudet. Rollen som veterankontakt består i å veilede og fungere som døråpner til det kommunale hjelpeapparatet hvis behov oppstår.

Veteranplanen inneholder også god informasjon om Forsvarets og andre statlige organers tilbud rettet mot veteraner fra internasjonale operasjoner.

RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging helseregion øst) har utviklet en rettressurs for veteraner beregnet på kommunale veterankontakter, fastleger, beslutningstakere i kommunen, ansatte i skoler og barnehager og helsepersonell.

Nettressursen fra RVTS Øst

Anerkjennelse og ivaretakelse av veteranene og deres familier er viktig, for å gi den støtten de trenger og respekten de fortjener.

Regional veteranplan for kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.

Kameratstøttekontakt i NVIO – Hamar og omegn:
Tor Sørensen

NVIO - Hamar og omegn

Norges veteranforbund

 Kameratstøttetelefonen 80048500

Stangehjelpa er veterankontakt i Stange kommune
62562300