Planen ble vedtatt av kommunestyret i Stange den 22. mai 2019.

I tråd med anbefalingene i planen er det opprettet en kommunal veterankontakt som kan kontaktes ved behov for kommunal bistand relatert til utfordringer og ettervirkninger av tjenesten, for den berørte og pårørende.

Veterankontakten har selv erfaring fra internasjonale operasjoner og har god kunnskap om det kommunale tjenestetilbudet. Rollen som veterankontakt består i å veilede og fungere som døråpner til det kommunale hjelpeapparatet hvis behov oppstår.

Veteranplanen inneholder også god informasjon om Forsvarets og andre statlige organers tilbud rettet mot veteraner fra internasjonale operasjoner.

Veterankontakt telefon 62562300