Kriterier

Behovet tilsier at det ikke er hensiktsmessig å ivareta personenes behov for medisinskfaglig bistand i hjemmet, dette kan være både av fysisk og psykisk karakter.

Samarbeid med pårørende

Pårørende er pasientens viktigste støtte og ressurs. Dere kjenner pasienten godt og har verdifulle opplysninger som kan bidra til bedre dager for deres nærmeste. Vi vil etablere et godt og nært samarbeid med dere. 

Kort tid etter innleggelse vil dere få tilbud om en pårørendesamtale. Pårørendesamtalen vil inneholde informasjon om avdelingens rutiner og gjensidige forventinger om oppholdet. 

For å bli kjent med pasienten, vil vi at dere som pårørende fyller ut pasientens livshistorie, slik at vi kan bruke dette i hverdagen for å skape gode øyeblikk. Dette skjemaet får dere i forkant av pårørendesamtalen.

Praktiske opplysninger

Det serveres fire hovedmåltider i tillegg til mellommåltider

Pårørende har ansvar for tydelig merking av alt tøy og andre eiendeler. På tøy skal det være påsydd lapp med fullt navn og gjerne avdelingen. Husk å merke alt nytt tøy. 

Vi ønsker at privat tøy vaskes her, og det må tåle 60 grader maskinvask, sentrifugering og tørketrommel. Vi har ikke ansvar for bortkomment tøy. Verdisaker oppbevares på eget ansvar

Avtales med avdelingen og faktureres til den enkelte.  Det er et ønske at pårørende følger deres nærmeste til tannlege og andre undersøkelser når dere har anledning.

Spør personalet ved behov or å låne dette.

Vi ønsker at pårørende pynter til religiøse og kulturelle høytider som er viktig for deres nærmeste. 

Vi har ingen faste besøkstider, men ser helst at dere benytter den enkeltes rom eller går en tur ut i frisk luft ved besøk. Vi har sansehager og uteområder som kan brukes daglig. Pårørende og andre besøkende oppfordres til å benytte hagen til hyggelig avkobling. 

 Vi har vår egen aktivitør. Det blir arrangert aktiviteter både gruppevis og individuelt, og det er stadig er noe å oppleve.