Lov om forsvarlig hundehold (Hundeloven)

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august skal en hund bli holdt i bånd eller forsvarlig inngjerdet eller innestengt, slik at ikke den kan jage eller skade husdyr, tamrein eller viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi.

Fra 1. januar 2023 trådte en ny utgave av hundeloven i kraft. Den nye hundeloven er først og fremst preget av et den stiller tydeligere krav til et forsvarlig hundehold. 

I lovens formålsparagraf står det blant annet at hunder har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker- og at loven skal fremme god dyrevelferd og respekt for- og kunnskap om hunder. Det er nå innført pålegg om at hundeholderen skal ha nødvendig kompetanse om hundens adferd, og skal bidra til å forebygge uheldige situasjoner eller skader.

Loven er nå mer omfattende og detaljert, samt at den styrker politiets muligheter til å gripe inn i problematisk hundehold. Det er også innført mulighet for overtredelsesgebyr ved brudd på båndtvangbestemmelsene (nasjonale og kommunale).