Tuberkulosekontroll er en lovpålagt tjeneste. Stange helsestasjon har ansvar for tuberkulosekontroll av utenlandske borgere fra land med høy forekomst av tuberkulose, og som skal oppholde seg i Norge mer enn 3 mnd. Andre grupper må ta kontakt med sin fastlege.

Hvilke land dette gjelder, finnes oppdatert på Folkehelseinstituttet

Les mer om tuburkulosekontroll