Du trenger ikke å være dataekspert, men ha kjennskap til bruk av digitale hjelpemidler. Det viktigste er at du har lyst og interesse for å lære bort. Du bestemmer selv hvor mange timer du vil bruke og får muligheten til å bidra i utformingen av tilbudet.


Seniornett

Det er etablert Seniornett lokallag i Stange med Nils-Kristian Møller som leder med god hjelp av Tove Margrethe Bakke. De har begge god erfaring fra arbeid i Seniornett Hamar, hvor de har drevet med kurs og veiledning. 

Målet er økt digital kompetanse

Seniornett starter opp med kurs i Stange til høsten og håper etter hvert å nå ut til alle i kommunen som ønsker å lære mer, både om grunnleggende digitale ferdigheten og mer spesifiserte temaer. 

Har du lyst til å blir kursveileder?

Det planlegges veilederseminar i august. Har du lyst til å delta så nøl ikke med å ta kontakt med leder og kontaktperson Nils-Kristian Møller.

Send e-post
90600193

 Fra venstre Serina Sørland (Frivillighetskoordinator), Joop Cuppen, Tove Margrethe Bakke, Lars Christian Sæhli, Nils-Kristian Møller.