Alle som er tilkoblet kommunens vann og avløpsnett skal ha vannmåler. Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk, og måleren vil kunne være et nyttig redskap for å kunne avdekke eventuelle lekkasjer som ellers ville vanskelige å oppdage. 

Vannmåler-avlesning

Stange kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann- og kloakkforbruk for siste år.

Du kan du melde inn avlesingen her

Avlesningen er mulig ca 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden.

Ofte stilte spørsmål

 1. Les av tallene før komma på vannmåleren. Dersom måleren ikke har komma, leser du av alle tallene.
 2. Ta med alle nuller som står foran tallet når du leser av måleren
 3. Tallene etter komma (desimaler) teller kun liter, og skal ikke tas med. For å få registrert avlest vannmengde korrekt, er det viktig å fylle ut avlesning på denne måten.
Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter: 

1. Registrering av målestand på internett (klikk på lenken)
Slik gjør du:

 1. Tast inn ditt avtalenr.
 2. Tast din målerpunktID
 3. Følg videre instruksjoner

NB! Hvis du registrerer feil opplysninger, kan du bare begynne på nytt. Siste innregistrering gjelder.

2. Registrering ved å ringe gratis på tlf. nr. 21952927
Slik gjør du:

 1. Tast inn ditt avtalenr., avslutt med #-tast
 2. Tast din målerpunktID, avslutt med #-tast
 3. Registrer ny målerstand (5 siffer), avslutt med #-tast
 4. Bekreft registrert målerstand med #-tast, og vent på kvittering.

Vannmåleren er vanligvis plassert ved vanninntaket på grunnplanet i huset, ofte i nærheten av varmtvannsberederen. Den skal være plassert slik at den er lett tilgjengelig for avlesning og skal ikke være bygget inn i vegg.

Har du installert vannmåler, betaler du for det du faktisk bruker. Det vil si hvor mange kubikkmeter med vann du bruker, og hvor mange kubikkmeter du belaster avløpet med. Det er derfor viktig at du har jevnlig kontroll med forbruket, slik at lekkasjer kan oppdages på et tidlig tidspunkt.

Leser du ikke av måleren din vil kommunen mangle måleravlesingsdata. I slike tilfeller stipuleres det etter fjorårets forbruk, og det sendes faktura på bakgrunn av dette. Dersom det unnlates å rapportere målerstand to år på rad vil kommunen komme ut å lese av måleren.

For abonnenter som ikke innrapporterer vannforbruket to år på rad, beregnes et gebyr.

Les av før du reiser bort. På den måten får kommunen mest mulig korrekte opplysninger om ditt forbruk, og du får en mest mulig korrekt faktura. Hvis registreringen på web og telefon er stengt, ring kommunen og oppgi målerstanden.

Nei, vi er avhengig av at du leser av innenfor den fristen som er satt. Det er viktig at vi får inn måleravlesningene fra alle våre kunder i riktig tid, slik at fakturaen blir riktig.

Har du tastet feil, kan du logge deg inn på nytt og gjøre en ny registrering av korrekt målerstand.

Avtalenummer og målepunktID står på avlesningskortet/SMS-en/e-posten. Du finner det også på Min side under "Mine eiendom" og "Vannmåler" (logg inn med bankID)

En person bruker i gjennomsnitt 50 kubikk vann per år.

 • Har du solgt/kjøpt bolig, er det megler som foretar oppgjøret mellom kjøper og selger.
 • Stange kommune har kun én avregning i året, som er etter avlesning ved årsskiftet.
 • Hvis det er ikke er brukt megler, må kjøper og selger gjøre opp seg imellom.

Vannmåleravlesningen skal da ikke rapporteres til kommunen. 

Avgiften for vann og avløp betales forskuddsvis. Avregningen gjøres etter vannmåleravlesning en gang i året og kommer på fakturaen i mars.

Mindre forbruk enn innbetalt i forskudd gir - lavere regning.
Større forbruk enn innbetalt i forskudd gir- større regning.
Forskudd endres hvert år etter forbruk året før.

På Stange kommunes hjemmeside kan du logge deg inn på «Min side». 

Under «Mine eiendommer" og «vannmåler» kan du som eier se siste 5 års avlesninger.

Under Mine fakturaer finner du tidligere fakturaer, og kan se historikk på vannforbruk og tidligere innbetalinger.

Logg deg inn på «Min side» (krever innlogging med BankID).

Huseier er ansvarlig for å lese av vannmåleren og påse at korrekt målerstand blir rapportert inn til kommunen.
Vannmåleren er kommunens eiendom, men det er huseier som er ansvarlig for at den ikke blir skadet eller blir borte.

Du kan selv endre til 12 fakturaer ved å gå inn på Min Side på nettsiden vår, og velge “Mine eiendommer” og “Min fakturahyppighet”. 
Velger du 12 fakturaer i året, vil faktura i februar også inneholde  avregning for forrige år.
Velger du 4 fakturaer i året,  er dt forfall i januar, april, juli og oktober. Faktura i april innholder også avregning for forrige år .
 
Avregning på forbruket fra forrige år - altså det du leste av på vannmåleren ved nyttår. Hvis du har brukt mer enn du har betalt forskudd for, vil denne fakturaen være høyere enn ellers - og det blir motsatt hvis du har brukt mindre vann enn det som er betalt forskudd for.