Alle som er tilkoblet kommunens vann og avløpsnett skal ha vannmåler. Med en vannmåler kan du få større kontroll på eget vannforbruk, og måleren vil kunne være et nyttig redskap for å kunne avdekke eventuelle lekkasjer som ellers ville vanskelige å oppdage. 

Vannmåler-avlesning

Stange kommune trenger din måleravlesning for å beregne vann- og kloakkforbruk for siste år.

Du kan du melde inn avlesingen her

Avlesningen er mulig ca 14 dager før og etter nyttår hvert år. Løsningen er stengt utenom denne perioden.

Ofte stilte spørsmål

Vannmålerstanden meldes inn til kommunen på en av følgende måter: 

1. Registrering av målestand på internett (klikk på lenken)
Slik gjør du:

  1. Tast inn ditt avtalenr.
  2. Tast din målerpunktID
  3. Følg videre instruksjoner

NB! Hvis du registrerer feil opplysninger, kan du bare begynne på nytt. Siste innregistrering gjelder.

2. Registrering ved å ringe gratis på tlf. nr. 21952927
Slik gjør du:

  1. Tast inn ditt avtalenr., avslutt med #-tast
  2. Tast din målerpunktID, avslutt med #-tast
  3. Registrer ny målerstand (5 siffer), avslutt med #-tast
  4. Bekreft registrert målerstand med #-tast, og vent på kvittering.

Vannmålerkort sendes på 3 forskjellige måter, avhengig av hvordan du rapporterte inn i fjor:  
    • Målerkort i brevform utsendt ca 13. des.
    • Utsendelse via SMS og e-post ca 20. des.
 
Frist for avlesning er uansett 4. jan. 2023.