Vi vurderer, behandler og gir opplæring til mennesker som har vært utsatt for skader, eller som utvikler sykdom i bevegelsesapparatet. Vi gir et tilbud til alle aldersgrupper. Arbeidet skjer ofte i nært samarbeid med andre.

Kommunefysioterapeutene prioriterer arbeid som krever stor grad av tverrfaglig samarbeid , det vil som oftest si arbeid med barn, funksjonshemmede og eldre med sammensatte problemer. Annen fysioterapi og lengre behandlingsserier utføres vanligvis av privatpraktiserende fysioterapeuter.

Privatpraktiserende fysioterapeuter

I Stange kommune er det tre institutter med tilsammen 18 fysioterapeuter med kommunalt driftstilskudd. Stangehallen har også fast ansatte fysioterapeuter uten driftstilskudd.

Alle instituttene har fysioterapeuter som driver allmenfysioterapi. I tillegg er det manuellterapeuter i Romedal og på Ottestadhallen, og psykomotorikere på Sentrum.

Ottestadhallen Aktiv AS institutt for fysioterapi og manuellterapi.

I tillegg til behandling på vårt institutt driver vi terapiridning og trening i basseng for reumatikere. Manuellterapeuten er spesialist på muskel- og skjelettlidelser og kan henvise til legespesialist, til fysioterapi, til bildediagnostikk (røntgen-, MR-, ultralydundersøkelser), og kan sjukmelde pasienten i inntil 12 uker. Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå til manuellterapeut.

Din innsats - vår hjelp - bedre form

 

Kontaktinformasjon
Mågårdvegen 85
2334 Romedal
62583685

Kontaktinformasjon
Storgata 17
2335 Stange
62585830

Kontaktinformasjon
Ljøstadvegen 15
2335 Stange
62579000

Barn og unge

Ergoterapeutene og fysioterapeutene arbeider med barn og unge med ulik funksjon i forhold til bevegelse og aktivitet. De som ofte trenger bistand fra ergoterapitjenesten og fysioterapitjenesten, er barn og unge med forsinket utvikling, og barn utsatt for skade eller akutt sykdom.

En sentral gruppe er også barn og unge med kroniske lidelser, for eksempel nevrologiske, revmatiske, eller ortopediske og muskulære problemstillinger, psykiske vansker, eller hjerte- lungeproblematikk. Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig bistand.

Tjenestetilbudet består blant annet av