I Stangeskolen har vi to overordnede målsettinger;

  • Økte læringsresultater
  • Et godt lærings- og oppvekstmiljø

 

Disse målsettingene skal ivaretas i et inkluderende lek- og læringsmiljø, hvor barnets beste alltid skal være et grunnleggende hensyn. I Stangeskolen er grunntanken at alle barn lærer med rett hjelp og støtte.