Kønnband 2022

  • 19.00 Dørene åpner
  • 20.00 Konsert med Lars DK, varighet ca. 75 minutter
  • 21.45  Konsert med Stian Carstensen, varighet ca. 75 minutter

Dagspass kr. 480 - kjøp her

  • 19.00  Dørene åpner
  • 20.00 Konsert med Kim Rysstad, varighet ca. 75 minutter
  • 21.45  Konsert med Silje Nergaard, varighet ca. 75 minutter

Dagspass kr. 480 - kjøp her

 


Kønnbandfestivalen er spydspiss i kommunens kultursatsning, og et musikk- og kulturarrangement i lokalene til Stange bibliotek. Festivalen arrangeres årlig og i slutten av oktober. Bokhyller skyves til side og gir rom for publikum og scene. Atmosfæren er nedpå, behagelig, unik og intim. Arenaen har også satt sitt preg på festivalens innhold, som gjerne inkluderer artister og kunstnere som har fokus på tekst, og som gjennom musikk formidler følelser og historier. 

Kønnbandfestivalen arrangeres av Stange kommune, med bred involvering av lokalt næringsliv og frivillige lag og foreninger. Festivalen skal være et supplement til kommunens øvrige kulturtilbud, og et lokalt alternativ til kulturtilbudet i regionen. 

Det kan du gjøre ved å sende en henvendelse til e-post konnband@stange.kommune.no. Vi opplyser om at Stange kommune benytter ekstern kompetanse til booking av artister, og at programmets innhold og sammensetning skal passe festivalens profil. Vi vil gjerne høre fra deg for å kunne vurdere om ditt bidrag vil passe inn nå eller senere. 

Det er ikke umulig! Send en henvendelse til konnband@stange.kommune.no, og vi gir deg en tilbakemelding om hva slags behov vi har. Vi benytter frivillige til opp- og nedrigg av scene, billettsalg og vakthold.