Kønnbandfestivalen arrangeres av Stange kommune, med bred involvering av lokalt næringsliv og frivillige lag og foreninger. Festivalen skal være et supplement til kommunens øvrige kulturtilbud, og et lokalt alternativ til kulturtilbudet i regionen. 

Det kan du gjøre ved å sende en henvendelse til e-post konnband@stange.kommune.no. Vi opplyser om at Stange kommune benytter ekstern kompetanse til booking av artister, og at programmets innhold og sammensetning skal passe festivalens profil. Vi vil gjerne høre fra deg for å kunne vurdere om ditt bidrag vil passe inn nå eller senere. 

Det er ikke umulig! Send en henvendelse til konnband@stange.kommune.no, og vi gir deg en tilbakemelding om hva slags behov vi har. Vi benytter frivillige til opp- og nedrigg av scene, billettsalg og vakthold.