Om tjenesten

Formålet med tjenesten er å gi nødvendig helsehjelp og sørge for at grunnleggende behov blir ivaretatt ved kort- eller langvarig funksjonssvikt.  

Vi skal bidra til at den enkelte i størst mulig grad kan klare seg selv med nødvendig helsehjelp hjemme og forebygge/utsette videre funksjonssvikt og dermed behov for høyere omsorgsnivå. Vi ønsker å fremme mestring og livskvalitet uansett funksjonsnivå, og tilrettelegger for at tjenesten skal gi rom for fleksibilitet. Vi anvender velferdsteknologi som kan støtte oppunder mestringstankegangen og forbedre tjenestene vi gir.  Tjenesten er gratis.

Soner

Tjenesten er inndelt i soner etter geografi og spesialiserte arbeidslag innen demens og lindrende behandling. Tjenesten har også egne arbeidslag for barn med omfattende bistandsbehov. 

Søk på tjenesten her

Søknader på helsetjenester behandles av en egen enhet, og søknaden sendes til: Forvaltningsenheten, postboks 214, 2336 Stange

Søknadsskjema (PDF, 150KB)