Skal du bygge for første gang?

Få oversikt over hva du må finne ut før du kan sette i gang. 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en film som gir boligeiere enkel informasjon om stegene man må igjennom for å søke om å bygge.

 

Vi anbefaler deg også å lese byggesaksprosessen på sidene til Direktoratet for byggkvalitet.

Direktoratet for byggkvalitet

Usikker på om du må søke?

På Direktoratet for byggkvalitet sine sider kan du bruke en veiviser for å finne ut hva du kan bygge uten å søke.

I tillegg må du forsikre deg om byggverket ikke plasseres over der det er vann og avløpsledninger, eller andre kabler og ledninger. Informasjon om dette kan du få ved å kontakte vann og avløpsavdelingen, eller HIAS.

Hvor lang tid tar det å lage en komplett søknad?

Å lage en komplett byggesøknad tar ofte lenger tid enn det du tror. Det kan ta fra dager til uker å få tak i alle relevante dokumenter om eiendommen din. Det tar også tid å sette seg inn alle dokumentene, og å finne ut om du kan bygge slik du ønsker.

Husk å sette av minst 14 dager til nabovarsling og inntil 12 uker til vår saksbehandling.

Søknadsprosessen

Finn detaljert informasjon om hele søknadsprosessen her.

Priser og betalingssatser  

Du må betale både for byggesøknader og dispensasjoner.