Du kan lese om de ulike tilskuddsordningene i menyen til venstre.

Søknadsfrister
DatoSøknadsfrist for
10. januarProduksjonstilskudd - frist for etterregistrering av opplysninger fra forrige år
15. februarTilskudd til forebyggende og konfliktdempende tiltak, rovvilt
1. marsStatstilskudd til skogsbilveger
15. marsSøknad om produksjonstilskudd del 1 (åpner 1.mars)
15. aprilSMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) Tilskudd til tiltak i beiteområder
15. oktoberTilskudd til generelle miljøtiltak i landbruket (RMP) Søknad om produksjonstilskudd del 2 (åpner 1.oktober) Statstilskudd til skogsbilveger
31. oktoberErstatning for avlingssvikt og erstatning for svikt i honningproduksjon
1. novemberErstatning for skader på husdyr drept av fredet rovvilt
15. novemberTilskudd til beitelag (Organisert beitebruk)
1. desemberSøknad om melkekvote på ku for nyetablering
Hele åretTilskudd til avløsning ved sykdom mv. - frist 1 år etter siste sykedag
Tilskudd til drenering av jordbruksjord
Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
BU-midler bygdenæringer - Innovasjon Norge
BU-midler tradisjonelt - Innovasjon Norge (For å sikre behandling bør søknad leveres før jul året før)