Tjenesten skal benyttes til å utrede pasientens evne til å ta vare på seg selv og vurdere behov for fremtidige tjenester. Tjenesten benyttes i en avgrenset periode for pasienter som på grunn av sykdom eller endring i funksjonsnivå trenger omfattende tilsyn og hjelp.

Formålet med tjenesten

 • Pasienten skal kunne fortsette å bo i egen bolig etter opphold.
 • Pasienten opprettholder eller gjenoppretter funksjoner.
 • Oppholdet forebygger, lindrer, utreder eller rehabiliterer sykdom eller skade.
 • Behovet for langtidsopphold i institusjon utsettes og forebygges.

Avlastning

Voksne innbyggere med stort pleie- og omsorgsbehov, som bor hjemme, kan få et opphold i institusjon i et tidsbegrenset tidsrom slik at pårørende som har den daglige omsorgen kan få avlastning. Innbyggere med særskilt tyngende omsorgsoppgaver skal få avlastning.

Samarbeid med pårørende

Dere som er pårørende er pasientens og vår viktigste ressurs. Vi ønsker å etablere et godt og nært samarbeid med dere.

Det er ønskelig at pårørende bistår med følgende i tilfeller der pasienten ikke klarer å ivareta dette: 

 • Følge til tannlege, sykehus ol.
 • Merking av klær
 • Verdisaker 
 • Post

Praktiske opplysninger

 • Hjelpemidler (rullator, rullestol etc) som er merket med navn
 • Toalettsaker
 • Klær og sko til bruk ute og inne
 • Kvitteringskort/frikort/tt-kort/ledsagerbevis

Det serveres fire hovedmåltider daglig. I tillegg tilbys mellommåltider etter behov og ønske.

Røyking foregår ute.

Tøy må tåle 60 grader maskinvask/sentrifugering. Tøy som trenger spesialbehandling er det pasient/pårørendes ansvar å vaske. Ødelagt eller bortkommet tøy erstattes ikke. 

Dette kan benyttes under oppholdet. Dette betales av den enkelte. Oppgjør skjer ved fakturering.

Det er å foretrekke at besøk foregår på pasientrommet, eller at dere tar en tur ut. 

Vi har pårørenderom tilgjengelig. Spør personalet ved behov for dette. 

Hvis pasienten har vedtak på dette, gis dette i avdelingen.

Du har tilgang til trådløst nettverk på våre insititusjoner.