Sirkula er vår renovatør og tar hånd om søpla di

Behandlingen av avfall er felles for alle husholdninger i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommune, og den utføres av Sirkula. Du (husholdningen) betaler et årlig renovasjonsgebyr for den tjenesten. Størrelsen på dunken for restavfall innvirker på prisen. Jo størrre dunke, desto høyere pris - og omvendt. 

Du må sortere hjemme hos deg

I din husholdning må du sortere mest mulig, slik at vi kan resirkulere mest mulig; papir kan bli til nytt papir, syltetøyglass kan bli nytt glass og metallboksen kan bli ny metallboks eller f.eks. en sykkel. 

Klikk for å se hvordan du kan sortere søpla di hjemme

Linken går til Sirkula og teksten er tilgjengelig på flere språk. 

Se åpningstider på gjenvinningsstasjonen og din tømmekalender

Ombruk

Du kan være med å gi ting et lengre liv! De brukbare tingene du ikke trenger lenger, kan andre ha glede av, og hos vår renovatør Sirkula, kan du levere brukte varer til ombruk. Når ting brukes om igjen, sparer en kloden vår for uttak av råstoffer og forurensning. 

Klikk for å lære mer om ombruk