Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Ringsaker, Stange, Løten og Hamar. Hamar er vertskommune, og enheten har kontorer i Ankerskogen. Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen består av tre rådgivere innen miljørettet helsevern og fire kommuneoverleger. 

Samfunnsmedisin er et medisinske fagområde som har sin oppmerksomhet rettet mot helsetilstanden i hele eller deler av befolkningen og på livsmiljøet og samfunnsforholdene befolkningen lever i. Faget bygger på erkjennelsen av at det er en sammenheng mellom helse og samfunn.