Stangedagene er et arrangement i regi av Stange sentrumsforening, der Stange kommune er medarrangør. Det tradisjonsrike arrangementet markerte 50 års-jubileum i 2019, og kan fortsatt skilte med å være den begivenheten som årlig trekker flest innbyggere fra hele kommunen til Stange sentrum. 

Stangedagene byr på konserter, utstilling, aktivitetstilbud til barna, stands og matkultur, i tillegg til langåpne butikker. Arrangementet involverer bredt, og er en viktig arena for lag, foreninger og handelsdrivere som ønsker å vise sin aktivitet. 

Stangedagene avholdes i august hvert år, og er et hyggelig familie- og handelsarrangement på dagtid med festligheter for voksne på kveld. 

Stangedagene 2024 arrangeres 23. og 24. august.