Valgdagen for Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023 er 11. september. I Stange kommune er det også vedtatt at det skal være valg søndag 10. september. Mer informasjon kommer her når tiden nærmer seg.

De nasjonale sidene for kommunestyre- og fylkestingvalget 2023.

Til deg som vil stille liste

Partier og politiske grupper som ønsker å stille til valg, må levere inn et listeforslag til den kommunen eller det fylket de ønsker å stille til valg.
 
Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00.
 
Vi anbefaler alle som stiller med liste om å levere listene elektronisk

Frist

Frist for å levere listeforslag er fredag 31. mars kl. 12:00.
Posten må være kommet frem, eller forslaget må være levert, innen fristen fredag 31. mars kl. 12:00. Listeforslag levert etter fristen avvises.
 

Nå kan du levere listeforslaget elektronisk til kommunestyrevalget

Vi anbefaler alle som skal levere listeforslag om å benytte ny elektronisk løsning levert av Valgdirektoratet. 

Her kan du levere papirlister

Dersom man ikke har anledning til å benytte den elektroniske løsningen, kan listeforslag leveres inn personlig eller sendes inn per post på følgende måter:

  • Stange rådhus, Storgata 45, 2335 Stange. Åpningstid hverdager 09-15.
  • Post til Valgstyret i Stange, postboks 214, 2336 Stange.

Alle listeforslag på papir må leveres inn i original versjon. Det er ikke mulig å levere listeforslagene ved å skanne de inn og sende inn elektronisk utenfor listeforslagsløsningen. Unntaket er vedlegg til listeforslag som må sendes inn elektronisk i tillegg til innlevering på papir.

Innsendte listeforslag