Næringsstøtte

Jobber du med å realisere en idé og er i etablerings- eller utviklingsfasen? Da har du mulighet til å søke om støtte fra næringsfondet i Stange kommune. Du kan søke om støtte til investeringer i bedriften og bedriftsutvikling med inntil kr 75 000,-.

Å stimulere til næringsutvikling er viktig for kommunene. Tiltaket det søkes støtte til skal gi sysselsettingseffekt. Søknadene prioriteres etter kommunenes strategiske satsingsområder. Søknader blir fortløpende behandlet av Stange næringsutvalg. Du søker i den kommunen bedriften er tilhørende.

Søknadsskjema (PDF, 198KB)

Søknadsskjema i word (DOC, 277KB)

Vedtekter (PDF, 109KB)