Stange kommune har avtale med disse fastlegene på følgende legesenter:

Kontaktinformasjon:
Dr. Thorshaugsveg 25, 2335 Stange
Telefon 62567400

Stange legesenter

Fastlegene

 • Nena Mimic 
 • Magnus Selmer
 • Roar Fretheim
 • Sindre Hallem 
 • Kristian Bjørtomt
 • LIS 1-lege (Turnuslege)

Kontaktinformasjon:
Mågårdvegen 85
2334 Romedal
Telefon 62588990

Romedal legesenter

Fastlegene

 • Trygve Julian Moe
 • Iren Syversen 
 • Janett Hustveit-Brunell 
 • Hasib Shah (Vikar fra 01.04.2024-28.03.2025: Linn Arvidsson Strømnes) 

Kontaktinformasjon:
Tangstubakken 2
2337 Tangen
Telefon 62582200
 
Fastlegene
 • Mustafa Sattar
 • Helge Opøien  

Kontaktinformasjon:
Vikavegen 15A
2312 Ottestad
Telefon 62573850
Åpningstider mandag-fredag 08.30-15.30
Telefontid alle dager: 08.30-11.30 og 12.30-14.00
 

Bestille time, fornye resepter, hastetime, e-konsultasjon

Fastlegene

 • Benedicte Seterlund 
 • Øyvind Kjærner-Semb
 • Petter Gundersen Mattsson 
 • Katrine Maria Ramse (Vikar fra 01.04.2024-28.02.2025: Kristoffer Reiestad Lystrup)

Hastetime: Morgendagens hastetimer, time samme dag , blir synlige kl 16:00 dagen før. Hvis du trenger time en dag din lege ikke er tilgjengelig kan du ringe oss.

Konsultasjon: Hvis du ønsker time lengre frem i tid. Her kan det av og til ligge få timer ute for å kunne opprettholde time på dagen.

 • Kontakt resepsjon: Ved beskjeder og spørsmål.
 • Fornye resepter: Husk at du kan se om du har gyldige resepter på Helsenorge. Dersom du har aktive resepter vil det fremgå der. Du trenger da ikke henvende deg til legekontoret.
 • Se svar og meldinger: Alle dine henvendelser over tid lagres i din brukerkonto.

Ved alvorlig, akutt sykdom eller skade, kan vi nås på vårt akutt-nummer 62581390.

Kontaktinformasjon:
Tunbekkvegen 2
2312 Ottestad
Telefon 62585858

Ottestad legesenter

Fastlegene

 • Hanne Dinesen
 • Cathrine Dinesen 
 • Lars Marius Mørkved 
 • Liv Marit Solli