Hamarregionen utvikling er et kontakt- og kommunikasjonsorgan for næringslivet og reiselivet i regionen. Hamarregionen er et samarbeid mellom kommunene Stange, Hamar og Løten, hvor Stange er vertskommune.

Hamarregionen Utvikling jobber med å fremme samarbeid mellom lokale og regionale aktører innen næringsutvikling, reiseliv og turisme, samt markedsføring av regionen utad. Sentralt i dette arbeidet er også kompetanseheving og utvikling av eksisterende næringsliv.

Hamarregionen drifter og har sine kontorer i PARK gründer- og næringshus i Hamar sentrum. Dette er et felles gründerhus for Stange, Hamar og Løten, med fokus på teknologi og samhandling på tvers.

Hamarregionen er involvert i flere større regionale, nasjonale og internasjonale prosjekter, deriblant næringsklyngen «VRINN», gründer- og næringshuset PARK, BoLyst (innbyggerrekruttering), Arena Innlandet (jobbmesse og nettverksbygging), Interreg/The Hub (bedriftsutvikling) og Nordic VR Forum.

I tillegg er Hamarregionen sekretæriat for Hamarregionen Næringsforum og Hamarregionen Reiselivsforum som er selvstendige medlemsforeninger for henholdsvis næringslivet og reiselivet i regionen.

Gå til Hamarregionens nettsider