Status for bredbåndsutbygging i Stange

Per september 2020 var dekningsgraden i Stange kommune ca. 77 prosent. I flere områder i Stange kommune er det i dag ikke etablert høyhastighetsbredbånd. Noen steder er det tilgang til bredbånd med lavere hastighet gjennom Telenors kobbernett, som vil bli nedlagt senest innen 15.12.2022.

Områder som er i oppstartsfasen

Områder som er under utbygging

 • Amundrud-Haraset 135 av 155 adresser er levert. Utbedring av stoper – 12 adresser er berørt. Kan være noe forsinkelse på de siste her i forhold til ferdigstillelse 31.12.21.
 • Foss-Skoglund – 29 av 115 levert. Mange vil komme på når sammenskjøting ved Foss bru er gjennomført. Kan være noe forsinkelse der det er fellesføringer.
 • Åsvang-Gråberget Forsinkelser på grunn av fremføring i luft flere steder. En del fiber er nå på veg opp i stolpene nå.

Eidsiva Bredbånd fikk avtalen med utbygging av fiber i disse områdene. Eidsiva Bredbånd benytter entrepenørene Brunbjørn AS og Laje Nettservice AS.

Les mer på nettsidene til Eidsiva.

Nye prosjekter

Stange kommune har 2 prosjekter på anbud via Innlandet fylkeskommune. Tilbud og planer fra leverandører vil avgjøre når utbygging kan starte. Områdene for disse prosjektene er:

 • Ottestad kirke
 • Skjelvenga
 • Pålvegen
 • Fokholgutua
 • Lindstad
 • Ljøstad
 • Tønsaker
 • Gollersrud
 • Lønsberg
 • Løkenvegen
 • Solvin
   

Bredbåndsutvikling i Innlandet

En totaloversikt over status på bredbånd i Innlandet fylke, finner du i fylkeskommunens egen kartløsning. Se mer informasjon på fylkeskommunens nettsider her.