Status for bredbåndsutbygging i Stange

Global Connect  starter nå utbygging i disse områdene: Gollersrud, Stenhaug, Korsbakken, Storhovvegen, Espavegen, Filsetvegen, Rabsletta, Kolomoen og Vallsetvegen.

Sjekk om du kan få fiber her

Meld deg på her

Høsten 2023 sendte Stange kommune inn ny søknad om nasjonale midler til bredbåndsutbygging for å sikre at alle skal ha et tilbud om høyhastighetsbredbånd. Disse områdene er spredt litt både på Espa, Tangen og Vallset. (Merket med lyseblått i kartet). Nasjonale føringer sier at alle skal ha et tilbud innen 2025.

kartutsnitt-bredbånd-2024

Mobilnettet

Når det gjelder bedring av mobilnettet har Stange kommune mottatt midler fra Fylkeskraft.  Et av områdene er østre deler av Stange kommune. Det er i hovedsak forbedring av tale i allmenningen, men også noe tale og data for innbyggere i disse områdene. Det andre området er langs RV 222 fra Ottestad til Tangen. Begge områdene skal være ferdig utbygde høsten 2025.

Områder som er under arbeid

  • Gollersrud, Jønsberg, Løkkenvegen, Ottestad kirke, Fokholgutua, Pålvegen, Skjelvenga, Solvin og Tønsaker.  Utbygging i området Kolomoen settes igang i vinter.

Bredbåndsutvikling i Innlandet

En totaloversikt over status på bredbånd i Innlandet fylke, finner du i fylkeskommunens egen kartløsning