Status for bredbåndsutbygging i Stange

Stange kommune signerte kontrakt før sommeren med Eidsiva Bredbånd om utbygging i disse områdene: Gollersrud, Jønsberg, Løkkenvegen, Ottestad kirke, Fokholgutua, Pålvegen, Skjelvenga, Solvin og Tønsaker. Alle i disse områdene skal ha fått tilsendt brev. For at Stange kommune skal kunne starte utbyggingen må det opp i 65 % salg, altså ca. 270 bestillinger.

Status salg Eidsiva

I tillegg har Stange kommune i år fått nasjonale økonomiske midler til disse områdene: Stenhaug, Korsbakken, Storhovvegen, Espavegen, Filsetvegen, Rabsletta, Kolomoen og Vallsetvegen. Det er Innlandet fylkeskommune som i løpet av høsten 2022 går ut på anbud for oss kommunene i Innlandet. Hvis det kommer inn tilbud fra leverandørene vil utbygging her kunne starte sommeren 2023.

I 2023 vil Stange kommune sende inn sin siste søknad om nasjonale midler til bredbåndsutbygging og sikre at alle skal ha et tilbud om høyhastighetsbredbånd. Enten i form av fiber eller mobil løsning. Nasjonale føringer sier at alle skal ha et tilbud innen 2025.

Mobilnettet

Når det gjelder bedring av mobilnettet har Stange kommune mottatt midler fra Fylkeskraft både i 2021 og 2022. For 2021 midlene blir det skrevet avtale med leverandør i løpet av nærmeste fremtid. Områdene det her gjelder er i østre deler av Stange kommune. Det er i hovedsak forbedring av tale i allmenningen, men også noe tale og data for innbyggere i disse områdene. Mere informasjon om dette vil komme på våre nettsider når kontrakt er signert. Søknaden som ble sendt i år omhandler bedring av mobilnettet langs RV 222 fra Ottestad til Tangen. Anbud vil gå ut i løpet av høsten.

Områder som er under arbeid

Områder som er ferdig

  • Amundrud-Haraset 135 av 155 adresser er levert. Utbedring av stoper – 12 adresser er berørt. Kan være noe forsinkelse på de siste her i forhold til ferdigstillelse 31.12.21.
  • Foss-Skoglund – 29 av 115 levert. Mange vil komme på når sammenskjøting ved Foss bru er gjennomført. Kan være noe forsinkelse der det er fellesføringer.
  • Åsvang-Gråberget Forsinkelser på grunn av fremføring i luft flere steder. En del fiber er nå på veg opp i stolpene nå.

Bredbåndsutvikling i Innlandet

En totaloversikt over status på bredbånd i Innlandet fylke, finner du i fylkeskommunens egen kartløsning. Se mer informasjon på fylkeskommunens nettsider her.

kart med bredband