Idrettsanlegg 

Det er fire kommunale idrettsanlegg i Stange kommune. De øvrige anleggene driftes av frivillige lag og foreninger.

anleggregister.no kan du finne planlagte, eksisterende, nedlagte og ikke realiserte anlegg. Her er det oversikt over alt fra idrettsanlegg til orienteringskart.

Ti turer i Stange

10 turer i Stange er et turtilbud til alle som vil komme i bedre form, få en bedre helse og få gode naturopplevelser. Hvert år presenteres nye turmål, og vi håper at du tar med familie og venner til disse stedene som vil bidra til at du blir bedre kjente i kommunen. Nabokommunene Ringsaker, Løten og Hamar har også turposter.

10 turer i Stange 2024

Stolpejakten

Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpebesøk kan registreres på papir, på nettsiden stolpejakten.no eller via app. Det er et mål å aktivisere både unge og gamle uansett funksjonsevne. Det vil derfor være stolper med ulik grad av tilgjengelighet, og der noen skal kunne nås av alle. 

Stolpejakten i Stange 2024

Kartet finner du også i flere butikker/bensinstasjoner/rådhuset/Stangehallen, og utenfor døra til Frivillighetssentralen i Ottestad.