I forbindelse med et konstant behov for utskifting og rehabilitering av kommunal infrastruktur, er det kontinuerlig pågående anlegg for å utføre dette. 

Dette arbeidet utføres av både Kommuneentreprenøren og av private entreprenører – da på oppdrag fra Stange kommune. Ofte går de over flere tjenesteområder, det vil si at det legges både nye vann- og avløpsrør – samt bygges ny og større/bedre veg samtidig. 

Anleggene medfører tidvis behov for både vannavslag og kokevarsel, samt omkjøringer og trafikale utfordringer – og vi beklager ulempene dette medfører. Ta gjerne kontakt om du lurer på noe.