Barnehage og skole

Alle barn har rettigheter - og voksne skal gjøre det som er best for barn