Hendelser som utløser psykososial krisehjelp er situasjoner av ekstraordinær og plutselig karakter. Dette kan være direkte tap (eks. selvmord, drap, uventede dødsfall), direkte trusler (trussel om vold eller drap, utagerende personer som drapstruer) ulykker / nestenulykker eller tilskuersituasjoner.

Det er viktig å presisere at psykososial krisehjelp i kommunen ikke er en blålystjeneste. Denne funksjonen har politi, ambulanse og brannvesen (og til dels prest). Det er disse tjenestene som kontakter psykososialt kriseteam når de vurderer at det er behov for det. Det psykososiale kriseteamet møter altså ikke opp på et åsted uten at det har blitt tilkalt. Det er også viktig å presisere at på kveld på hverdager har det psykososiale kriseteamet ikke beredskap til å rykke ut.

Psykososialt kriseteam i Stange kommune er underlagt Stangehjelpa, men ressurser fra andre tjenester bidrar inn i gruppa.

Trenger du psykososial krisehjelp ring 90805567

Hverdager dagtid

På hverdager mellom 08.00 og 15.30 (16 på fredager) blir man automatisk viderekoblet til Stangehjelpa. Beskjed vedrørende hendelsen vil da bli brakt direkte til leder av Stangehjelpa eller koordinator for kriseteamet som koordinerer innsatsen videre.

Hverdager kveld

Etter 15.30 på hverdager blir man automatisk viderekoblet til Høgmyr omsorgsboliger. Her kan man legge igjen informasjon og drøfte hendelsen, men på kveldstid på hverdager er det ikke ressurser til å rykke ut. Høgmyr vil da kontakte Stangehjelpa mandag morgen som iverksetter krisehjelp.

Helg

Fra fredag kl 16.00 til mandag morgen kl 08.00 blir man automatisk viderekoblet til det Interkommunale kriseteamet, som er et samarbeid mellom Hamar, Stange, Ringsaker og Løten. Dette rykker ut i helgene ved behov. Det Interkommunale kriseteamet overfører all informasjon til Stangehjelpa mandag morgen 08.00 som koordinerer innsatsen videre og overtar arbeidet.

Andre telefonnummer ved akutte hendelser