Kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker har gått sammen om å ha en felles kulturkalender der vi viser hva som skjer i vår region av Innlandet. 

Kulturkalenderen er bygget opp på det prinsippet at alle arrangører selv kan gå inn på nettsiden vår her og legge inn eget arrangengement. Dette går da til godkjenning hos oss, og det vil vanligvis ligge synlig dagen etter. Arrangementet blir synlig i alle fire kommuner, med mindre det er veldig lokalt og bare hører hjemme i en kommune.

Se arrangementer i kulturkalenderen

Registrer ditt arrangement