Det er ofte mye usikkerhet rundt en kreftsykdom, og det er mange spørsmål som krever svar når den rammer. Derfor har Stange kommune en kreftkoordinator som kan hjelpe.

Kreftkoordinator

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv er syk, er familie eller pårørende til en som har fått kreft, venner, fastlege, eller spesialisthelsetjeneste. Dette er et tilbud til alle, og det trengs ingen henvisning. Alle får svar. 

 • Råd og veiledning om diagnose, behandling, rehabilitering, lindre symptomer og smerter, og omsorg ved livets slutt 
 • Finne fram til tjenestetilbudene du trenger 
 • Bindeledd mellom familie og skole, SFO, barnehage og helsestasjon 
 • Samordne tilbud til kreftsyke og pårørende, og være et bindeledd mellom ulike tjenester i og utenfor kommunen 
 • Det du lurer på om kreftsykdom 

 • Spesialisthelsetjenesten 
 • Kreftsykepleiere og palliative sykepleiere både i helsetjenester i hjemmet og på lindrende enhet ved Ottestad Helse og mestringssenter 
 • Fastlegene 
 • Hjemmesykepleien 
 • Ergo- og fysioterapeuter 
 • Stangehjelpa 
 • Helsestasjonen 
 • Saksbehandlere 
 • Nav