Det er ofte mye usikkerhet rundt en kreftsykdom, og det er mange spørsmål som krever svar når den rammer. Derfor har Stange kommune en kreftkoordinator som kan hjelpe.

Kreftkoordinator

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv er syk, er familie eller pårørende til en som har fått kreft, venner, fastlege, eller spesialisthelsetjeneste. Dette er et tilbud til alle, og det trengs ingen henvisning. Alle får svar. 

 • Råd og veiledning om diagnose, behandling, rehabilitering, lindre symptomer og smerter, og omsorg ved livets slutt 
 • Finne fram til tjenestetilbudene du trenger 
 • Bindeledd mellom familie og skole, SFO, barnehage og helsestasjon 
 • Samordne tilbud til kreftsyke og pårørende, og være et bindeledd mellom ulike tjenester i og utenfor kommunen 
 • Det du lurer på om kreftsykdom 

 • Spesialisthelsetjenesten 
 • Kreftsykepleiere og palliative sykepleiere både i helsetjenester i hjemmet og på lindrende enhet ved Ottestad Helse og mestringssenter 
 • Fastlegene 
 • Hjemmesykepleien 
 • Ergo- og fysioterapeuter 
 • Stangehjelpa 
 • Helsestasjonen 
 • Saksbehandlere 
 • Nav 

Barnepalliasjon

Barnepalliasjon er en tilnærmingsmåte som har til hensikt å forbedre livskvaliteten til barnet og familien, i møte med livstruende sykdom, gjennom forebygging og lindring, ved hjelp av tidlig identifisering, grundig vurdering og behandling av problemer av fysisk, psykososial og åndelig art. (Palliasjon til barn og unge. Nasjonal faglig retningslinje, Helsedirektoratet)

Ved behov for barnepalliasjon kontaktes Tjenesenheten i Stange kommune på telefon 62 56 20 35.  Alternativt kan dere kontakte en fra de andre kommunale instansene som så vil hjelpe dere videre i systemet. 

Tjenesteenheten vil på bakgrunn av problemstillingen ta kontakt med dere, og bistå slik at dere får den hjelpen dere har behov for. Dere får tilbud om en kontaktperson i kommunen som kan bistå med koordinering av de ulike tjenester. Koordinatoren vil om ønskelig hjelpe dere med å opprette en ansvarsruppe, og eventuelt utarbeide en Individuell plan. Dette med utgangspunkt i barnet og familiens behov.