Borgerlig vigsel er en livssynsnøytral seremoni.

Planlegger du å gifte deg i nær fremtid? Slik går dere frem:

Bestill prøvingsattest

For å kunne vies i Stange kommune må dere sende oss en prøvingsattest fra Skatteetaten.

Prøvingsattesten er et bevis på at dere har lov å gifte dere, altså en prøving av ekteskapsvilkårene. Prøvingsattest får dere fra Skatteetaten og er gyldig i 4 måneder.

Bestill prøvingsattest her

Stange kommune har ikke innsyn i denne saksbehandlingen og kan ikke gi noen svar på spørsmål om saksgangen. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved ditt regionaleskattekontor.

Se også informasjon om hvem som kan gifte seg, i Ekteskapsloven.

Bestill vigsel

Når prøvingsattesten er i orden kan du ta kontakt med kommunen og avtale tidspunkt for vigsel. Bestilling av vigsel bør sendes minst 14 dager før den dagen dere vil gifte dere.

Prøvingsattesten kan sendes direkte fra Folkeregisteret, eller dere kan selv sende den inn til: Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange. Prøvingsattesten kan også leveres i skranken i rådhuset. Dette må skje minimum 14 dager før ønsket tidspunkt. 

For vigsler i perioden 1. juli til 30. august er fristen 1. mai.

Skjema for registrering av kommunal vielse

Skjema for ettersending av prøvingsattest

 • 24. februar
 • 16. mars
 • 20. april
 • 25. mai
 • 15. juni
 • 13. juli
 • 3. august
 • 21. september
 • 12. oktober
 • 2. november
 • 14. desember 

 

Vi vil gjerne få informasjon om hvilket tidspunkt dere ønsker for vielsen, og om dere har noen spesielle ønsker for selve seremonien, for eksempel om dere vil utveksle ringer. Vi vil gjøre vårt beste for at dagen skal bli minnerik for dere.

Det er mulig å bestille vigsel før du bestiller prøvingsattest, for eksempel hvis dere planlegger bryllup til sommeren og trenger lang planlegging. Prøvingsattesten må da ettersendes digitalt eller via post. Husk da å tilpasse det slik at prøvingsattesten er gyldig på det tidspunktet du tenker å gifte deg.

Bekreftelse av tid for vielse vil bli sendt til din digital postkasse, eventuelt til din folkeregistrerte adresse om du har reservert deg mot elektronisk post.

Borgerlig vigsel i Stange rådhus er gratis og åpen for alle uansett bostedskommune. Det åpnes for at vigsler kan finne sted annet sted i kommunen, etter særskilt avtale med vigslerne. Det forutsettes at kostnader ved et annet vigselssted dekkes av brudeparet.

Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før oppsatt tid. Paret må vise legitimasjon før seremonien starter, og to vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg. I unntakstilfeller kan Stange kommune stille med vitner.

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Seremonien varer i 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. Deretter blir dere spurt om dere vil ha hverandre til ektefeller. Så erklærer vigsleren dere som ektefolk. Til slutt undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselsprotokollen.

Fotografering kan skje under og etter vielsen. 

Dere vil få tilsendt en midlertidig vigselsattest. Endelig vigselsattest utstedes av Folkeregisteret og ettersendes til dere.

 • Bjarne H. Christiansen, ordfører
 • Truls Gihlemoen, varaordfører
 • Kaija Eide Drønen, kommunedirektør
 • Anborg Bogsti, kommuneadvokat