Tilrettelagt transport (TT)

Et tilbud om alternativ transport for personer som på grunn av nedsatt funksjonsevne eller sykdom, ikke kan bruke kollektivtransport.

På Helsenorge sine sider kan du lese mer om tilbudet.

Reisetilskudd

Reisetilskudd kan gis til sykemeldte som trenger transport midlertidig til og fra arbeidsstedet på grunn av helseplager. Du kan lese mer på NAV sine sider

Reiseutgifter

Når du skal prøve, tilpasse eller reparere et hjelpemiddel, kan du få dekket reiseutgiftene dine. På NAV sine sider kan du lese mer .

Parkering for forflytningshemmede

Hvis du er bilfører eller passasjer og har særlig problemer med å bevege deg over lange strekninger, kan du søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede.

Tillatelsen gis i form av et personlig parkeringskort som gir deg rett til parkering på merkede parkeringsplasser. Du kan også parkere gratis på avgiftsbelagte kommunale parkeringsplasser, samt på andre avgiftsbelagte vilkårsparkeringsplasser hvor det ikke er skiltet med betalingsplikt for forflytningshemmede. 

Du må uansett følge skiltene der du parkerer, og kan ikke parkere lenger enn angitt tid på skiltet.

Kortet gjelder i hele Norge og skal plasseres i frontruten, med forsiden godt synlig. Parkeringstillatelsen er personlig, og det er forbudt for andre å benytte denne. For at kortet skal være gyldig når man er passasjer, må kortinnehaver selv være med i bilen ved parkering.

Krav til deg som søker

For å søke om parkeringstillatelse må du:

  1. Ha legeattest som viser at du ikke kan gå, eller har store vanskeligheter med å bevege deg over noe lengde.
  2. Kunne si noe om hvor det er du har et særlig behov for å parkere.
  3. Bilfører over 80 år må legge ved kopi av gyldig førerkort.
  4. Legge ved et portrettbilde.

Tillatelsen gis vanligvis for 2-5 år.

Søk om parkeringstillatelse