Tilrettelagte tjenester gir også tjenester til omlag 35 brukere som bor i egne leiligheter utenfor ordinære bofellesskap.