Fysioterapeuter arbeider med barn og unge med ulik funksjon i forhold til bevegelse og aktivitet

Tjenestetilbudet består blant annet av:

  • Vurdering av barnets motoriske utvikling og ferdigheter
  • Tilrettelegging av aktiviteter og omgivelser for å fremme barnets utvikling  og funksjonsevne
  • Trening og stimulering
  • Kartlegging, observasjon og testing av barnets funksjon
  • Råd og veiledning til barnets nærpersoner (foreldre, lærere, assistenter)    

Målgruppe

Barn og unge som:

  • ikke henger med i gymmen
  • man mistenker har forsinket eller avvikende fin- og/eller grovmotorisk utvikling
  • har vært utsatt for skade eller akutt sykdom
  • har kroniske lidelser, f.eks. nevrologiske, revmatiske, ortopediske, muskulære problemstillinger, psykiske vansker, eller hjerte-/lungeproblematikk

Mange av disse barna har sammensatte vansker med behov for tverrfaglig bistand.

Tjenestene er gratis, og det trengs ikke henvisning fra lege. Vi kan møte barnet hjemme, i barnehagen eller på skolen.

Barnefysioterapeutene har åpen fysioterapitid på helsestasjon mandager klokken 10.00-11.00. Vi deltar også i 4 måneders grupper.