Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen. Kommunen skal ha et tilbud om skolefritidsordning, men opplæringsloven gir ikke elevene rett til plass i skolefritidsordningen, heller ikke for barn med særskilte behov. 

Ved barneskolene i Stange gis det etter søknad, tilbud om plass i SFO til barn på 1.-4.trinn. Barn på både 1.trinn og 2. trinn får 12 timer gratis SFO. I Stange organiseres de 12 gratis timene ved å tilby to hele dager og tre timer en ettermiddag. Om annen ordning er praktisk mulig, slik som for eksempel fordeling av timene på alle dagene kommunen til vanlig har et tilbud om SFO, må avklares med den enkelte SFO. SFOene i Stange vil etterstrebe å ha så lik praksis som mulig, men noe ulik praksis kan forekomme grunnet lokale variasjoner som blant annet åpningstid og bemanning.

I ferier organiseres de 12 timene ved å tilby to hele dager med varighet 6 timer

Barn med særskilte behov kan få plass i SFO fra 5.-7.trinn. Elever som har sitt skoletilbud ved forsterket skoleavdeling ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA), kan få tilbud om forsterket SFO ved ÅOA.

Åpningstider på SFO kan variere fra skole til skole.

Fristen for å søke om plass i SFO er 15. mars. Endringer eller oppsigelse av SFO-plass skjer på samme siden som du søkte plass.
 

Regjeringen innført ordning med redusert foreldrebetaling i SFO. Ingen familier skal betale mer enn seks prosent av den totale årsinntekten sin for en fulltids SFO-plass. Betaling for mat kommer i tillegg. Ordningen gjelder nå for elever på 1.-4. årstrinn.

Søknader blir behandlet fortløpende, og vedtak om redusert foreldrebetaling vil være gyldig fra den første hele måneden etter at kommunen mottar søknaden.

Du må søke på nytt for hvert skoleår.

Søknadsskjema for redusert betaling i SFO