Påmelding til Stange kulturskole

Musikk

Gruppeundervisning:

I sanggruppene lærer man forskjellige sanger innenfor ulike musikkstiler. Det jobbes med sangteknikk og musikkformidling. 
For de yngste er det fokus på musikklek og bevegelse. Sanggruppe er sosialt og man får være med på konserter og andre oppdrag.

I sanggruppene lærer man forskjellige sanger innenfor ulike musikkstiler. Det jobbes med sangteknikk og musikkformidling. Sanggruppe er sosialt og man får være med på konserter og andre oppdrag.

Tutti er et musikktilbud for barn på 1. og 2. trinn. Her boltrer vi oss med alt som har med musikk å gjøre - rytmer, bevegelse, sang, noter, leker, instrumenter og mye mer! Dette er også et fint sted å starte hvis du vil fortsette med andre musikkaktiviteter senere. 

Et musikktilbud for mennesker med utviklingshemming og andre bistandsbehov. Dette er et samspillstilbud hvor deltakerne spiller på instrumenter som gitar, keyboard, blåse- og rytmeinstrumenter. Det benyttes blant annet alternativt notesystem basert på farger og tall.

Individuell undervisning

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på bratsj. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer.  Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter. Når elevene blir modne for det deltar de i samspill i Hedmarken Barne- og Ungdomsorkester (HEBU). Her er det egen påmelding og kontingent betales til HEBU.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på cello. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer.  Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter. Når elevene blir modne for det deltar de i samspill i Hedmarken Barne- og Ungdomsorkester (HEBU). Her er det egen påmelding og kontingent betales til HEBU.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på fiolin. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer.  Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter. Når elevene blir modne for det deltar de i samspill i Hedmarken Barne- og Ungdomsorkester (HEBU). Her er det egen påmelding og kontingent betales til HEBU.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på akustisk gitar. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer. Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på keyboard. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer.  Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på piano. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer.  Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring i sang for elever fra 5. trinn. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer. Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på slagverk. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer. Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter.

Kulturskolen tilbyr individuell opplæring på trekkspill. Undervisningen foregår en gang per uke og varighet på timen er 25 minutter, i noen tilfeller mer.  Enkelte perioder kan undervisningen bli omorganisert i forbindelse med eksempelvis konserter eller prosjekter.

Korps

Kulturskolen samarbeider med kommunens fire skolekorps:

  • Ottestad skolekorps (Rekrutterer fra Arstad og Hoberg skole)
  • Romedal og Vallset Jente- og guttekorps (Rekrutterer fra Breidablikk, Solvin, Vallset og Åsbygda skole)
  • Stange skoles musikkorps (Rekrutterer fra Stange skole)
  • Tangen skolekorps (Rekrutterer fra Espa og Tangen skole)

Elever ved Steinerskolen, Friskolen, Montessoriskolen m.m. er også velkommen i korpsene! I tillegg til skolekorpsene, kan elever fra ungdomsskolealder også delta i Stange Ungdomskorps (SUK).

Korpsene har egne kontingenter og kulturskolens satser gjelder ikke. Ta eventuelt kontakt med aktuelt korps for mer informasjon.

Ta kontakt med mona.vestli@stange.kommune.no eller kontakt ditt lokale korps for mer informasjon om dette.

Strykeorkester

Stange kulturskole samarbeider også med Hedemarken Barne- og Ungdomsorkester (HEBU) om samspill for strykere. Se mer info på HEBUs nettside.

KulturAksen

Kulturskolene i Hamar, Elverum, RIngsaker, Løten og Stange samarbeider om et felles tilbud til elever som ønsker å fordype seg ekstra. Skoleåret 2020/2021 blir det fem lørdaggsamlinger innen musikk som vil foregå rundt i kommunene. Ta kontakt med oss om du ønsker å vite mer om dette. Pris for samlingene er kr. 800. Påmeldingsfrist 24. september.

Dans 

Barnedans inneholder rytmeleker, sangleker, smakebiter fra mange typer dans, lek og fri fysisk utfoldelse. Dans er fysisk og morsomt. Det utvikler musikalitet, rytmefølelse, kroppsbeherskelse og evnen til å uttrykke seg gjennom bevegelser. Dans er også en gruppeaktivitet hvor man får trening i å fungere sammen.

Jazzdans inneholder elementer fra blant annet showdans, street og jazz, tilrettelagt for aldersgruppen. Dans er fysisk og morsomt. Det utvikler musikalitet, rytmefølelse, kroppsbeherskelse og evnen til å uttrykke seg gjennom bevegelser. Dans er også en gruppeaktivitet hvor man får trening i å fungere sammen.

Jazzdans inneholder elementer fra blant annet showdans, street og jazz, tilrettelagt for aldersgruppen. Dans er fysisk og morsomt. Det utvikler musikalitet, rytmefølelse, kroppsbeherskelse og evnen til å uttrykke seg gjennom bevegelser. Dans er også en gruppeaktivitet hvor man får trening i å fungere sammen.

Jazzdans inneholder elementer fra blant annet showdans, street og jazz, tilrettelagt for aldersgruppen. Dans er fysisk og morsomt. Det utvikler musikalitet, rytmefølelse, kroppsbeherskelse og evnen til å uttrykke seg gjennom bevegelser. Dans er også en gruppeaktivitet hvor man får trening i å fungere sammen.

Visuell kunst

Tilbudet har et allsidig og variert innhold med tegning, maling, leire, skulptur osv. Undervisningen bygger på lekende og skapende arbeid med flere redskaper innen ulike teknikker. Alle barn og unge har en naturlig evne og et behov for å uttrykke seg estetisk, og dette er ikke et tilbud kun for de med spesielle talenter på området.

Teater

I teatergruppa får elevene en grunnleggende kjennskap til improvisasjon, kroppsbeherskelse, stemmebruk og tekstforståelse gjennom lek og teaterøvelser. Alle elevene får bruke dette i innstuderingen av en rolle, og året avrundes alltid med en større teateroppsetning.

Undervisningen følger grovt sett skoleåret, men med noe konsentrasjon av øvelser fram mot forestillinger og avspasering etter dette. I forbindelse med forberedelse og gjennomføring av oppsetninger vil en måtte regne med noe foreldreinnsats.

I teatergruppa får elevene en grunnleggende kjennskap til improvisasjon, kroppsbeherskelse, stemmebruk og tekstforståelse gjennom lek og teaterøvelser. Alle elevene får bruke dette i innstuderingen av en rolle, og året avrundes alltid med en større teateroppsetning.

Undervisningen følger grovt sett skoleåret, men med noe konsentrasjon av øvelser fram mot forestillinger og avspasering etter dette. I forbindelse med forberedelse og gjennomføring av oppsetninger vil en måtte regne med noe foreldreinnsats.

I teatergruppa får elevene en grunnleggende kjennskap til improvisasjon, kroppsbeherskelse, stemmebruk og tekstforståelse gjennom lek og teaterøvelser. Alle elevene får bruke dette i innstuderingen av en rolle, og året avrundes alltid med en større teateroppsetning.

Undervisningen følger grovt sett skoleåret, men med noe konsentrasjon av øvelser fram mot forestillinger og avspasering etter dette. I forbindelse med forberedelse og gjennomføring av oppsetninger vil en måtte regne med noe foreldreinnsats.

I musikkteater får elevene en grunnleggende kjennskap til improvisasjon, kroppsbeherskelse, stemmebruk og tekstforståelse gjennom lek, teaterøvelser, sang og dans. Alle elevene får bruke dette i innstuderingen av en rolle, og året avrundes alltid med en større teateroppsetning.

Undervisningen følger grovt sett skoleåret, men med noe konsentrasjon av øvelser fram mot forestillinger og avspasering etter dette. I forbindelse med forberedelse og gjennomføring av oppsetninger vil en måtte regne med noe foreldreinnsats.