Flyktningtjenesten med Stange kvalifiseringssenter ligger sentralt i Stange. Flyktningtjenesten i Stange kommune har som hovedoppgave å følge opp deltakere i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere. Vi har ansvar for bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger. Ansatte skal veilede og tilrettelegge for at flyktninger skal delta aktivt i samfunnet. 

Vårt mål er at alle skal kunne bruke sine ressurser på best mulig måte. Alle deltakere i introduksjonsprogrammet skal få tett oppfølging av en kontaktperson/programrådgiver. Tilbudet gis i tett samarbeid med blant annet Stange kvalifiseringssenter.

Det er kommunestyret i Stange som vedtar hvor mange flyktninger kommunen skal bosette.

Hva er introduksjonsprogrammet?

Introduksjonsprogrammet er et individuelt tilpasset tilbud for innvandrere. Målet med programmet er å styrke mulighetene for å delta i yrkes- og samfunnsliv, og bidra til økonomisk selvstendighet.
Programmet inneholder blant annet:

  • En programrådgiver.
  • Karriereveiledning.
  • Introduksjonslønn.
  • Det skal gjennomføres kurs i norsk, samfunnskunnskap og livsmestring ved Stange kvalifiseringssenter.
  • Det lages en integreringsplan og integreringskontrakt som inneholder et konkret mål for deg.
  • Programmets varighet styres av din kompetanse fra hjemlandet.

Du kan lese mer om introduksjonsprogrammet på regjeringen.no.

Ofte stilte spørsmål

UDI sine nettsider finner du informasjon om fritak. Ta med dokumentasjonen du trenger og kontakt Flyktningtjenesten.