Avdelingene består av skjermede plasser, langtidsplasser og korttidsplasser for utredning av kognitiv svikt. I tillegg har Stange helse- og omsorgssenter heldøgnsbemannede omsorgsleiligheter. 

De ansatte jobber ut fra ideen om personsentrert omsorg og «Hva er viktig for deg». Vi ønsker et nært samarbeid med pårørende til det beste for pasienten. Målet er å ivareta pasienten der den er og samarbeider tett med sykehjemslegene, sykehjemsoverlegen og spesialisthelsetjenesten for å sikre god og forsvarlig oppfølging og behandling.  

Vi har en engasjert aktivitør som samarbeider tett med frivillige i lokalmiljøet. For eksempel Røde kors, ungdomsskolen, barnehager, SFO, lokale musikere, besøkshunder / besøkskatter, veteranbiler. Dette bidrar til å skape gode øyeblikk og opplevelser for våre pasienter både innendørs og ute i sansehagen.  

Produksjonskjøkkenet er lokalisert ved Stange helse og omsorgssenter. I tillegg har vi ansatt Ildsjel i matfaget som har et særskilt ansvar for matopplevelsen i avdelingene. Ildsjel i matfaget veileder og rekrutterer deltagere som av ulike årsaker står utenfor arbeidslivet. Disse har praksis på postkjøkkenene og er en viktig ressurs inn i måltidsopplevelsen for våre pasienter.  

Vi samarbeider med lokal frisørsalong og fotterapeut som jevnlig er tilstede på huset.  Vi er praksisplass for mange elever, studenter og lærlinger.