Stangehjelpa Aktivitetshus Meierigården er en møteplass som gir tilbud om sosialt samvær, aktivitet og kulturelle opplevelser for mennesker med psykiske helseproblemer.

Aktivitetshuset har et variert og spennende tilbud. Du kan selv ta kontakt med aktivitetshuset, eller du kan henvende deg via noen du har kontakt med i hjelpeapparatet for øvrig.

Aktiviteter

Aktivitetstilbudet utformes i samarbeid mellom brukerne, de ansatte og kulturnettverket. Eksempler på tilbud og muligheter er:

  • Sosial samvær
  • Fysisk aktivitet
  • Turer og utflukter
  • Kurstilbud
  • Sykkelverksted
  • Hyggekvelder
  • Bruktbutikken "Loppa"
  • Lunsj
  • Kreative aktiviteter

Kontakt oss

Du kan selv ta direkte kontakt med oss. Du kan også henvende deg via din fastlege, din kontaktperson i hjelpeapparatet eller via noen du kjenner som bruker oss.

Transport

Aktivitetshuset har tilbud om gratis transport for deg som trenger det for å komme deg til og fra. Ring for transport mellom kl. 08:00-08:30 (tlf 911 65 956 - samme dag som du vil bli hentet). Brukere og ansatte ønsker deg velkommen!