Ordfører
Bjarne H. Christiansen (AP)

Bjarne.Christiansen@stange.kommune.no
48135820
Ordfører Bjarne H. Chritiansen

Varaordfører
Truls Gihlemoen (FrP)
truls.gihlemoen@stange.kommune.no
91366767

Truls Gihlemoen

Kommunalt sjølstyre

Kommunalt sjølstyre ble innført ved to lover 14. januar 1837.  Stange hadde i perioden 1837-1964 to kommuner; Romedal og Stange.

Ordførere i Romedal 1837-1964

Ordførere i Stange