Råd og veiledning til ungdom

Vi ønsker å få til et godt samarbeid med deg rundt det som du opplever som vanskelig i hverdagen din. Vi ønsker at du ikke går for lenge med vanskelige tanker. Det som vi møter oftest er tanker om å ikke strekke til, tanker om å ikke være bra nok, tanker om å ikke passe inn, tanker om å ikke se bra nok ut.  Mange beskriver følelser som å være sliten, trist eller redd. Også matlyst, konsentrasjonsvansker eller søvnvansker er vanlig. Det er ikke noe som vi ikke kan snakke med deg om, hvis du ønsker det selv.

Råd og veiledning til barn 

Barn skal leke, lære, le, være sammen med venner og ha det trygt i familien. Når man oppdager at barn sliter kan det være vanskelig å vite hva godt man kan gjøre for dem. Vi i Stangehjelpa er tilgjengelige for alle henvendelser knyttet til barns mentale helse.

Råd og veiledning til foreldre

Vi hjelper foreldre til å forstå både seg selv og barna sine slik at de får ro til å være gode nok foreldre for barna sine. «Gode nok» betyr ikke perfekte, men at man har et reflektert forhold til hvilke behov en selv har, og hvilke behov barna har. Vi jobber sammen for å finne og fjerne ulike hindringer som ligger i veien for gode utviklingsløp.

Vi tilbyr:
  • Foreldreveiledningskurs
  • Foreldreveiledning
  • Individuelle samtaler med voksne
  • Familiesamtaler

Tilbud til barnehager og skoler

  • Råd og veiledning
  • Undervisning for personalet om barn og psykisk helse          
  • Foredrag på foreldremøter
Skolefraværsteam

Skolefraværsteamet er et team i teamet og består av tre fagpersoner og medlemmer fra hovedteamet ved behov. Målgruppen er barn og ungdom i alderen 10-16 år, som har utviklet et bekymringsfullt fravær fra skolen. Vi stiller tydelige krav til skolens og foreldrenes deltakelse og samarbeidsvillighet for at dette teamet skal være inne i saker. Skolene skal ha prøvd ut tiltak på flere nivåer før dette teamet aktiveres.