Arrangør: Stange kommune, Kultur og lokalsamfunn
De aller fleste turene er gratis og med egen transport.

Kontaktpersoner:

Bente.Karin.Richardsen 
930 61 851 

Else Bjørke
930 56 739