Vi ønsker at du skal få rask hjelp når du selv mener at du trenger det. Det skal være kort vei inn. Det betyr at du kan ta kontakt med oss før problemene rekker å vokse seg så store og at vi sammen kan se på hvilke endringer som må til for å få det bedre. 

Vi arbeider med mange ulike problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med oss hvis opplever ulike livsbelastninger, problemer i relasjoner, har lav selvfølelse eller om du har opplevd noe som har vært så vanskelig at du ikke klarer å komme deg videre på egenhånd. 

  • Individuelle samtaler 
  • Single session therapy 
  • Familie- eller parsamtaler 
  • Nettverksmøter 
  • Angstmestringskurs
  • Medisinsk yoga
  • Traumekurs
I tillegg til de faste tilbudene våre oppretter vi også ulike grupper og kurs når vi ser at det er behov knyttet til ulike tema, basert på tilbakemeldinger vi får fra dere. 
Ta kontakt på telefon eller kom innom for en oppdatert oversikt. 

Vi ønsker å gi deg gode verktøy slik at du selv kan håndtere de vanskene du står i. Vi ønsker å oppmuntre og støtte deg slik at du kan komme i gang med de endringene du ønsker deg. Hos oss er derfor tanken at man får noen samtaler med en Stangehjelper for å komme i gang med ønsket endring, før du jobber videre på egenhånd. Det er alltid mulig å ta kontakt med oss igjen dersom man trenger påfyll eller opplever å stå fast.