Stange kommunes kartportal

Hedmark kart er vår kartapplikasjon med informasjon til publikum. 

Arealplaner.no er kommunens planregister. Dette er en portal for innsyn i kommunens arealplaner med aktivt kartvindu og tilhørende dokumenter. Den gir enkel tilgang til alle vedtatte arealplaner og arealplaner under arbeid.

Kartportal

Planregister

Kartlag som viser VA informasjon (vann- og avløpsledninger) finner du ikke i kartløsningen. Bakgrunn for dette er sikkerhetsmessige vurderinger. Det vil bli gitt tilgang til denne informasjon til firma/virksomheter som trenger det i forhold til sin virksomhet. For tilgang til VA-ledninger i kartet, eller mer informasjon om dette, ta kontakt med Karl Kristian Ødbehr.

Salg av kartdata

Kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten tilbyr en nettbasert tjeneste for salg av digitale kartdata. I første omgang tilbys en felles pakke som består av eiendomsgrenser, bygninger, vegsituasjon, jernbane, høydekurver, igangsatte byggetiltak, el-stolper, kummer, offentlig VA-nett og reguleringsplaner.

Kartproduktene leveres kun innenfor kommunegrensene, og må bestilles for hver enkelt kommune.

Kartdata kan bestilles via følgende tjenester:

Norkart sitt e-Torg

Ambita Infoland

ePlassen

  • Du kommer til vår kartløsning på nett.
  • Fra kartløsningen går du inn på en kommune i kartet, og trykker på knappen for kartbestilling.
  • Du kommer da direkte til produktlista hos infoland.
  • Derfra går du videre til kartbestillingssiden ved å trykke på handlekurven (markert med rødt) ut for Basiskart som vektordata.
  • Der kan du bestille kartdata over ett eller flere områder ved å markere området i kartet, eller ved å taste koordinater.
  • Dataene leveres på DXF eller SOSI-format.
  • Det markerte området legges deretter i en handlekurv der prisen vil bli kalkulert.
  • Produktet kan enten fjernes fra handlekurven eller bestilles ved å trykke på ”Kjøp disse produktene nå”- knappen.
  • Du kommer da til Infoland der ordren bekreftes. Første gang du bestiller kartdata må du registrere deg som kunde.
  • Innen kort tid vil du motta en e-post som bekrefter bestillingen, og en e-post med de bestilte dataene.

Deretter vil du få tilsendt samleregning fra NE (Norsk Eiendomsinformasjon) for det som var bestilt i foregående måned.

Detaljert veiledning i bruk av kartsida får du ved å trykke på ”Hjelp”- knappen nederste til venstre på sida.