Vannlekkasjer kan oppdages ved sus i rørene. Du kan merke endring i vanntrykket - eller at vannet blir helt borte. Det kan også oppstå vannsig på bakken. 

Ved mistanke om vannlekkasje, ring gjerne til oss og varsle – eller hvis det er akutt/utenom ordinær arbeidstid, til vakttelefonen. 

Kommunen vil gjøre undersøkelser for å lokalisere vannlekkasjen. Lekkasjen kan være på privat stikkledning eller på kommunal hovedledning. Er det feil på privat stikkledning er det huseiers ansvar å utbedre.